Szlifierko-frezarki proste

Dane techniczne
GDS 030-300/450BX
GDS 030-300/450BY
GDS 030-300/450SX
GDS 030-300/450SY
GDS 030-300/450VX
GDS 030-300/450VY
Obroty biegu luzem 1/min 30000/45000 30000/45000 30000/45000
Moc kW 0,30 0,30 0,30
Zużycie powietrza m3/min 0,45/0,50 0,45/0,50 0,45/0,50
Ciśnienie robocze MPa 0,63 0,63 0,63
Średnica przewodu mm 6 6 6
Średnica tulejki zaciskowej mm 6[3″ 4 5 1/8&quot 3/16&quot 1/4&quot „] 6[3″ 4 5 1/8&quot 3/16&quot 1/4&quot „] 6[3″ 4 5 1/8&quot 3/16&quot 1/4&quot „]
Masa narzędzia kg 0,40 0,28 0,35
Masa przyłącza kpl. kg 0,32 0,32 0,32
Wymiary gabarytowe śr.DxL mm śr.34,5×175 śr.34,5×125 śr.34,5×255
Konstrukcja zaworu obrotowy/dźwigniowy obrotowy/dźwigniowy obrotowy/dźwigniowy
HydropneumatGDS 030-300/450BXHydropneumatGDS 030-300/450BY HydropneumatGDS 030-300/450SXHydropneumatGDS 030-300/450SY HydropneumatGDS 030-300/450VXHydropneumatGDS 030-300/450VY
GDS 070-153BXI
GDS 070-153SXI
GDS 070-153BXFI
GDS 070-153VXI
GDS 070-153WXI GDS 070-190BXI
GDS 070-190SXI
GDS 070-190BXFI
GDS 070-190VXI
GDS 070-230BXI
GDS 070-230SXI
GDS 070-230BXFI
GDS 070-230VXI
Obroty biegu luzem 1/min 15300 15300 19000 23000
Moc kW 0,70 0,70 0,70 0,70
Zużycie powietrza m3/min 0,50 0,50 0,50 0,50
Ciśnienie robocze MPa 0,63 0,63 0,63 0,63
Średnica przewodu mm 10 10 10 10
Średnica tulejki zaciskowej mm 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „] 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „] 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „] 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „]
Masa narzędzia kg 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „] 6[8″ 9 3/16&quot 5/16&quot 1/4&quot „] 1,5″ 1,2 1,6 „1,5 1,5″ 1,2 1,6 „1,5
Masa przyłącza kpl. kg 0,25 0,25 0,25 0,25
Wymiary gabarytowe śrDxL mm śr 41 x 300, 200, 314, 314 śr 41 x 400, 600, 800, 1000, 1200 śr 41 x 300, 200, 314, 314 śr 41 x 300, 200, 314, 314
Konstrukcja zaworu* dźwigniowy* dźwigniowy* dźwigniowy* dźwigniowy*
HydropneumatGDS 070-153BXIHydropneumatGDS 070-153SXI HydropneumatGDS 070-153WXI HydropneumatGDS 070-190BXIHydropneumatGDS 070-190SXIHydropneumatGDS 070-190VX HydropneumatGDS 070-230BXIHydropneumatGDS 070-230SXIHydropneumatGDS 070-230BXF

*-wszystkie modele szlifierek GDS 070 występują r&oacute” wnież z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)

GDS 100-153BXI
GDS 100-153SXI
GDS 100-190BXI
GDS 100-190SXI
GDS 100-153BYI
GDS 100-153SYI
GDS 100-190BYI
GDS 100-190SYI
Obroty biegu luzem min-1 15300 19000 15300 19000
Moc max. kW 1,0 1,0 1,0 1,0
Zużycie powietrza m3/min 0,8 0,8 0,8 0,8
Średnica przewodu mm 12 12 12 12
Masa wyrobu kg 1,75″ „1,2 1,75″ „1,2 2,1″ „1,5 2,1″ „1,5
Wymiary gabarytowe mm &Oslash” 52×285 &Oslash „52×173 &Oslash” 52×285 &Oslash „52×173 &Oslash” 52×334 &Oslash „52×223 &Oslash” 52×334 &Oslash „52×223
Max średnica freza mm 16 16 16 16
Średnica tulejki zaciskowej mm 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „
HydropneumatGDS 100-153BXIHydropneumatGDS 100-153SXI HydropneumatGDS 100-190BXIHydropneumatGDS 100-190SXI
GDS 100-153VXI
GDS 100-153BXFI
GDS 100-190VXI
GDS 100-190BXFI
GDS 100-153VYI
GDS 100-153BYFI
GDS 100-190VYI
GDS 100-190BYFI
Obroty biegu luzem min-1 15300 19000 15300 19000
Moc max. kW 1,0 1,0 1,0 1,0
Zużycie powietrza m3/min 0,8 0,8 0,8 0,8
Średnica przewodu mm 12 12 12 12
Masa wyrobu kg 1,7″ „1,8 1,7″ „1,8 2,0″ „2,1 2,0″ „2,1
Wymiary gabarytowe mm &Oslash” „52×301 &Oslash” „52×301 &Oslash” „52×351 &Oslash” „52×351
Max średnica freza mm 16 16 16 16
Średnica tulejki zaciskowej mm 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „
Hydropneumat Hydropneumat

wszystkie modele szlifierek GDS 100…występują r&oacute” wnież z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)

GDS 100-153WXI
GDS 100-153WYI
GDS 100-153W1XI
GDS 100-153W1YI
GDS 100-153W2XI
GDS 100-153W2YI
GDS 100-153W3XI
GDS 100-153W3YI
GDS 100-153W4XI
GDS 100-153W4YI
Obroty biegu luzem min-1 15300 15300 15300 15300 15300
Moc max. kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zużycie powietrza m3/min 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Średnica przewodu mm 12 12 12 12 12
Masa wyrobu kg 2,4″ „2,7 2,9″ „3,2 3,4″ „3,7 3,9″ „4,2 4,4″ „4,7
Średnica ściernicy listkowej mm &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50
Średnica szczotki drucianej mm &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50 &Oslash” „50
Średnica tulejki zaciskowej mm 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „ 6″ 8 9 3/16&rdquo 5/16&rdquo 1/4&rdquo „
Średnica i długość wrzeciona mm &Oslash” „24×400 &Oslash” „24×600 &Oslash” „24×800 &Oslash” „24×1000 &Oslash” „24×1200
Hydropneumat Hydropneumat Hydropneumat Hydropneumat Hydropneumat

wszystkie modele szlifierek GDS 100…występują r&oacute” wnież z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)